AKUMAK, spol. s r.o.

Rating a informácie o AKUMAK, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AKUMAK, spol. s r.o. 13231 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 89152. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 89.7152% spoločností je horších ako AKUMAK, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AKUMAK, spol. s r.o." href="http://akumak.sk-rating.com/">
   <img src="http://akumak.sk-rating.com/akumak.png" width="150" height="25" alt="Rating AKUMAK, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AKUMAK, spol. s r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia